Bestuur

een icoon van een bestuur's hamer

Ons Bestuur

Kanovereniging Dolfijnen heeft een actief bestuur dat betrokken is bij de dagelijkse leiding van onze vereniging.

Over Ons

Wie zijn wij

Elke vereniging heeft een bestuur nodig dat bestaat uit minimaal 5 leden. Zo ook dus Kanovereniging Dolfijnen.

 

teamlid

Peter Böhne

Voorzitter
0614854356

teamlid

Gijs Wagtho 

Algemeen Bestuurslid
0653393982

teamlid profielfoto

Ton Mesker

Secretaris
0613034033

teamlid

Fred Böhne

Penningmeester
0651741075

teamlid

Harry Stulp

Algemeen Bestuurslid
0683908360

Vacant 2 personen gezocht

Algemeen Bestuurslid

Beleid & Visie

Wij zijn en voelen ons verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen binnen de club en het plezier voor en van onze leden.

Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen, maar worden we geweldig bijgestaan door enthousiaste teams en individuele leden.

Als bestuur bepalen wij in principe het beleid en de visie van onze vereniging. Echter, in praktijk kiezen wij ervoor dit vooral zoveel mogelijk samen te doen moet met onze actieve leden (lees: teamleden & individuele leden). We komen dan ook regelmatig met deze vrijwilligers bijeen voor overleg.

Een keer per jaar doen we dat met alle leden tijdens onze Algemene Leden Vergadering (ALV).

Verder zijn we het gehele jaar aanspreekbaar over verenigingszaken. Je kunt dit doen als je een van ons ziet op de vereniging, of je kunt het gehele bestuur aanspreken via onze WhatsApp groep. Je komt dan binnen, steek van wal en aan het eind van onze chat wordt je vriendelijk verzocht de bestuur's WhatsApp weer te verlaten.

Ben jij bereid om met ons de toekomst te maken van onze vereniging?

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

KV Dolfijnen wil voor al haar leden een sportieve en veilige vereniging zijn.

Mocht er toch vermoeden of sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon (VCP). Die is eerste aanspreekpunt/eerste opvang en zorgt voor doorverwijzing als dat nodig blijkt te zijn. De VCP is opgeleid door NOC*NSF.

De VCP is dus voor onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die met een onafhankelijk iemand wil praten en melding wil doen van ongewenst gedrag. Er is sprake van ongewenst gedrag wanneer men te maken heeft met seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, lichamelijk geweld, agressie e.d. binnen de vereniging. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die voor een concreet incident een gesprek wil. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur etc. De VCP heeft meldplicht aan de voorzitter, deze melding mag anoniem zijn.

De taken van de VCP zijn vooral procedureel adviserend en omvatten:

  • Eerste aanspreekpunt/opvang

  • Doorverwijzing

  • Adviserend betreffende preventieactiviteiten

Voor onze vereniging treedt Renita Mous op als VCP. Zij is bereikbaar via e-mail: vertrouwenscie.kvd @gmail.com

picto, icoontje
Vertrouwenscontactpersoon
teamlid

Renita Mous

VCP KV Dolfijnen

Welkom in onze telefoon app voor leden.

Installeer
×
Sonarupdates aanzetten OK Nee, dankjewel.