picto, icoontje

Kantine Rooster

Vervul een rol als gastvrouw of gastheer en help in de keuken.

Hieronder vind je de geplande momenten waarop we vrijwilligers nodig hebben in de kantine.